top of page
Aktualizacja oprogramowania Wi-Fi Adaptera RB1310 lub Centrali RB1110

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Włącz urządzenie. 

  2. Odłącz tory od centralki żeby zapobiec uszkodzeniu lokomotyw, stojących na torach.

  3. Podłącz komputer do sieci RAILROAD (sieć Wi-Fi urządzenia).

  4. Wejdź w przeglądarkę na adres: http://192.168.4.111:8080/update

  5. Pobierz archiwum i rozpakuj go w dowolnym miejscu

  6. Wybierz plik nowego oprogramowania.

  7. Wciśnij "Update" i poczekaj 1 minutę. 

Oprogramowanie do centralki RB1110:
1.PNG
2.PNG
3.PNG
bottom of page