top of page
Aktualizacja oprogramowania Wi-Fi Adaptera RB1310 lub Centrali RB1110

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

  1. Pobierz archiwum poniżej i rozpakuj go w dowolnym miejscu

  2. Włącz urządzenie. 

  3. Odłącz tory od centrali żeby zapobiec uszkodzeniu lokomotyw, stojących na torach.

  4. Podłącz komputer do sieci RAILROAD (sieć Wi-Fi urządzenia).

  5. Wejdź w przeglądarkę na adres: http://192.168.4.111:8080/update

  6. Wybierz plik nowego oprogramowania.

  7. Wciśnij "Update" i poczekaj 1 minutę. 

1.PNG
2.PNG
Oprogramowanie do centrali RB1110:
3.PNG
bottom of page