top of page

DCC Dekoder akcesoriów

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png

Zastosowanie:

RB 4400 jest uniwersalnym DCC dekoderem akcesoriów, który może pracować w trzech następujących trybach: tryb sterowania zwrotnicami (napędy silnikowe firmy MTB oraz napędy cewkowe), tryb sterowania różnymi rodzajami semaforów, i tryb sterowania ośwetleniem LED i serwami modelarskimi.

Podstawowe funkcje:

· Możliwość łatwej konfiguracji poprzez aplikację RailBOX: Railroad Control

· Podtrzymuje protokół Railcom®

· Możliwość ręcznego programowania dekodera używając przycisk oraz potencjometr

· Możliwość zewnętrznego zasilania dekodera napięciem do 24V, zalecanego w celu uniknięcia nadmiernego obciążenia Centrali DCC

· Zabezpieczenie przeciw przeciążeniom na wszystkich wyjściach

· Możliwość niezależnej konfiguracji wyjść w ramach każdego trybu dekodera

· Funkcja SmartLED – wskaźnik stanu, który pokazuje stan ostatnie przełączonego wyjścia w tym sygnału semafora

1. Tryb semaforów: górna dioda statusu (STS) - ZIELONA

a) Tryb podrzędny: obsługuje 4 semafory (1-5 komorowe) oraz 4            manewrowe semafory (2-komorowe, napięcie wyjściowe 5V)

b) Tryb podrzędny: obsługuje 4 semafory (1-5 komorowe) z zewnętrznym triggerem włączenia sygnału S1 (czerwony)

2. Tryb zwrotnic: górna dioda statusu (STS) - NIEBIESKA

a) Tryb podrzędny: obsługuje 10 wyjść do napędów silnikowych (MTB lub cewkowe) oraz 8 wejść kontroli pozycji napędu (2 napędy nie mają możliwości kontrolowania pozycji)

b) Tryb podrzędny: obsługuje 10 wyjść do napędów silnikowych (MTB lub cewkowe) oraz 8 wyjść polarności krzyżownicy (2 napędy nie mają możliwości podłączenia krzyżownicy polaryzowanej)

3. Tryb LED i serwo: górna dioda statusu (STS) - ŻÓŁTA

a) Tryb podrzędny: obsługuje 20 wyjść przeznaczonych do LED oraz 8 wyjść do serw

b) Tryb podrzędny: obsługuje 20 wyjść przeznaczonych do LED oraz 8 wyjść do przekaźników wysokiego napięcia

Parametry techniczne:

• Wymiary dekodera - 88 x 104 x 22 mm.

• Zasilanie dekodera - 7 - 20 V AC/DC.

• Maksymalne obciążenie wyjścia - 2,5A, wszystkich wyjść – 5A

• Maksymalne obciążenie szyny 5V: 1A

• Rezystancja wbudowanego opornika wyjść pin1-8: 1 kOhm

bottom of page