top of page

DCC Wi-Fi Centrala

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
Zastosowanie

Centrala RB 1110 przeznaczona jest do sterowania modelami pociągów wyposażonych w dekodery DCC oraz obsługi dekoderów akcesoriów (dekodery zwrotnic, dekodery serwomechanizmów, itp.) . Zgodna z normą NRMA DCC, obsługuje protokoły XpressNet® w wersji 3.6, LocoNet®, LenzLAN i Z21® przez Wi-Fi oraz S88 i RS Bus do czujników informacji zwrotnej. Sterowanie może odbywać się za pomocą tabletu (telefonu) z zainstalowaną aplikacją RailBOX: Railroad Control (lub inną, np. Roco Z21®) lub dodatkowego manipulatora zgodnego z XpressNet®, LocoNet®.

Centrala posiada po jednym porcie XpressNet®, s88-N RS-Bus, LocoNet®, micro USB (lub USB-C) oraz wbudowany moduł Wi-Fi .

Podstawowe funkcje:

·   Obsługa do 32 lokomotyw (adresy od 1 do 9999)

·   Możliwość podłączenia do 31 urządzeń XpressNet® (np. Lokmouse, Multimaus, Rocomouse, Lenz LH-01, Lenz LH100, Lenz LH90)

·   Możliwość podłączenia manipulatorów poprzez szynę LocoNet® (np. FRED, Piko SmartControl®)

·   Możliwość łatwej konfiguracji oraz sterowania z użyciem interaktywnej mapy poprzez aplikację RailBOX: Railroad Control

·   Obsługa adresów akcesoriów od 1 do 1023

·   Odczyt i zapis CV w trybach: Tor programujący oraz PoM i PoM ACC

·   Obsługa 28 i 128 kroków prędkości oraz funkcji w zakresie F0 - F28

·   Obsługa modułów informacji zwrotnej przez protokół RS Bus i S88

·   Bieżące wskazanie napięcia zasilania DCC (napięcie na torach) - wyświetlacz LED (Wersja z wyświetlaczami)

·   Bieżące wskazanie poboru prądu - wyświetlacz LED (Wersja z wyświetlaczami)

·   Centrala posiada własny moduł Wi-Fi.

Parametry techniczne:

·   Wymiary centrali - 90 x 110 x 45mm

·   Zasilanie - 19V/3-5A DC

·   Wyjście DCC - 17V max 3A

Podłączenie 

UWAGA: Nie stosować klipsów zasilających do torów z wbudowanym kondensatorem (np. Piko 55270) lub podobnych do współpracy z centralą DCC. Mają one zastosowanie w przypadku zasilania torów napięciem stałym DC i nie nadają się do zasilania napięciem impulsowym DCC. Zastosowanie takich klipsów może spowodować uszkodzenie centrali DCC, które nie będzie podlegało do serwisu naprawczego Centrali w ramach reklamacji.
bottom of page