top of page

DCC Moduł pętli zwrotnej

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
English manual.pdf

Moduł pętli zwrotnej RB 5310 automatycznie eliminuje zwarcie występujące podczas wchodzenia i wychodzenia z pętli na torach, zmieniając polaryzację w izolowanym obszarze pętli. W ten sposób moduł zapobiega stałemu stanowi zwarcia podczas przejeżdżania lokomotywy przez połączenie izolowanych odcinków.
bottom of page