top of page

Dekoder zajętości torów S88

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
English manual.pdf

Moduł przeznaczony do  uzyskania informacji zwrotnej  za pomocą emulatora Z-21 (RB1300), Centrali RB1110 lub dowolnej centrali DCC  obsługującej S88 Aby moduł zwrotny S88 działał, połącz go z emulatorem Z21 lub inną stacją poleceń obsługującą wejście S88-N.  Można  podłączyć do 31 modułów w łańcuchu za pomocą połączenia INPUT (patrz rysunek poniżej).  Do podłączenia dowolnego kabla Ethernet / LAN odpowiednie są wszystkie 8 przewodów RJ45.

If you are connecting module to Z21 emulator, you should enable S88 bus on it to get this module working. See Z21 emulator documentation for details

bottom of page