top of page

Dekoder Przejazdu

Moduł służy do sterowania przejazdem kolejowym wyposażonym w rogatki i sygnalizację świetlną w trybie analogowym lub DCC. Jest wyposażony w decoder akcesoriów DCC.

Opis wyjść:

  • Q1-Q3, “+” - wyjścia PWM.

  • Wyjścia O1 i O2 są domyślnie skonfigurowane jako sygnalizator świetlny przejazdu kolejowego, wspólny plus zasilania

  • AUDIO - wyjście głośnika. Podczas aktywacji zamykania zapór włącza się sygnalizacja dźwiękowa.

  • DETECT - wejście czujnika zajętości toru – moduł wykrywa i aktywuje automatycznie pracę przejazdu kolejowego.

  • SERWO - 2 wyjścia dla serw – działające równolegle.

  • INPUT - wejście sterujące ręcznie (analogowo). Można do niego podłączyć zewnętrzny włącznik do ręcznego sterowania dekoderem przejazdu kolejowego.

  • SPEED, LEFT, RIGHT - 3 potecjometry – ustawianie położenia orczyka oraz prędkości serwa

  • DCC - wejście DCC – do podłączenia sygnału DCC z centralki

  • PWR - zasilanie – przez zewnętrzny zasilacz lub z magistrali DCC

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
bottom of page