top of page

Dekoder Przejazdu

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png

Moduł służy do sterowania przejazdem kolejowym wyposażonym w rogatki i sygnalizację

świetlną w trybie analogowym lub DCC. Jest wyposażony w decoder akcesoriów DCC.

Opis wyjść:

  • Q1-Q3, “+” - wyjścia PWM. Wyjścia O1 i O2 są domyślnie skonfigurowane jako sygnalizator

świetlny przejazdu kolejowego, wspólny plus zasilania

  • AUDIO - wyjście głośnika. Podczas aktywacji zamykania zapór włącza się sygnalizacja

dźwiękowa.

  • DETECT - wejście czujnika zajętości toru – moduł wykrywa i aktywuje automatycznie pracę

przejazdu kolejowego.

  • SERWO - 2 wyjścia dla serw – działające równolegle.

  • INPUT - wejście sterujące ręcznie (analogowo). Można do niego podłączyd zewnętrzny włącznik

do ręcznego sterowania dekoderem przejazdu kolejowego.

  • SPEED, LEFT, RIGHT - 3 potecjometry – ustawianie położenia orczyka oraz prędkości serwa

  • DCC - wejście DCC – do podłączenia sygnału DCC z centralki

  • PWR - zasilanie – przez zewnętrzny zasilacz lub z magistrali DCC

bottom of page