top of page

Moduł pulpitu sterującego

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
English manual.pdf

Moduł służy do „cyfryzacji” pulpitów analogowych. Umożliwia sterowanie dekoderami akcesoriów (dekodery zwrotnic, semaforów, itp.) za pomocą przycisków i przełączników analogowych wbudowanych w pulpit sterowniczy.

bottom of page