top of page

Dekoder dźwigu

Dekoder - sterownik przeznaczony do sterowania żurawiem za pomocą serwa modelarskiego
Sterownik obraca cyklicznie orczykiem serwa, do którego należy zamocować ramię żurawia.
Imituje to pracę żurawia przekręcając jego ramię.

Zastosowanie - np. dźwig do nawęglania parowozu, koparka itp.

Zasilanie - bezpośrednio z magistrali DCC (centralki lub torów)
Regulacja kąta obrotu, prędkości obrotu oraz opóźnienia - potencjometry.
Praca w trybie akcesoriów (zwrotnic)
Proste programowanie - dekoder "uczy się" adresu, na którym ma pracować

Wejście na dodatkowy wyłącznik, którym można wyłączyć dekoder zwykłym wyłącznikiem.

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
Polska instrukcja.pdf
bottom of page