top of page

Dekoder zajętości torów S88

Moduł przeznaczony do  uzyskania informacji zwrotnej  za pomocą emulatora Z-21 lub dowolnej centrali DCC 
obsługującej S88
Aby moduł zwrotny S88 działał, połącz go z emulatorem Z21 lub inną stacją poleceń obsługującą wejście S88-N. 
Można  podłączyć do 31 modułów w łańcuchu za pomocą połączenia INPUT (patrz rysunek poniżej). 
Do podłączenia dowolnego kabla Ethernet / LAN odpowiednie są wszystkie 8 przewodów RJ45.

If you are connecting module to Z21 emulator, you should enable S88 bus on it to get this module working. See Z21 emulator documentation for details

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
Polska instrukcja.pdf
bottom of page