top of page

Sterownik – dekoder DCC obrotnicy wachlarzowej

Sterownik może pracować w trybie analogowym lub DCC.

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
bottom of page