Dekoder jazdy

Dekoder DCC "jazdy"

Skala modelu - H0

Parametry dekodera:

- Ilość wyjść funkcyjnych - 7

- Obsługa funkcji F0-F28

- Maksymalne obciążenie wyjść funkcyjnych (suma) - 500mA

- Obciążenie chwilowe - 2000mA

- Obciążenie ciągłe - 1500mA

- Dekoder zgodny z DCC NMRA

- 14 lub 28/128 kroków prędkości

- Obsługa długich adresów

- Back-EMF

- Ustawiane efekty świetlne

- Obsługa serw modelarskich

- Możliwe mapowanie wyjść

- Wymiary - 28x15x2,5mm

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
Polska instrukcja.pdf