top of page

Dekoder zwrotnic

adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
adobe-pdf-icon-logo-png-transparent.png
English manual.pdf

Zastosowanie:

RB 4310 to jest uniwersalny DCC dekoder przeznaczony do sterowania zwrotnic kolejowych za pomocą silników bipolarnego typu (np. Conrad 2201977, silnik punktowy), napędów silnikowych firmy MTB, oraz napędów cewkowych do rozjazdów kolejowych na makiecie (Roco®, PIKO®)


Podstawowe funkcje:

Obsługa do 4 napędów.

· Zasilanie - bezpośrednio z magistrali DCC.

· Działa jako dekoder akcesoriów (zwrotnicy)

• Możliwość łatwej konfiguracji poprzez aplikację RailBOX: Railroad Control

· Bezpieczne przełączanie napędu zwrotnicy (Np. zwrotnica nie może utknąć w środkowej pozycji)

· Wyjścia do 2-pozycyjnych przełączników (tryb analogowy)

· Podtrzymuje protokół Railcom®


Parametry techniczne:

Wymiary płytki - 50 x 50 mm.

Zasilanie modułu - 7 - 20 V AC lub DCC.

Pobór prądu - 25 mA (max 2A)

bottom of page