Aktualizacja oprogramowania na pulpicie sterowniczym przez USB

Aby zaktualizować oprogramowanie na emulatorze, wykonaj następujące czynności:

  1. Zamknij jumper BOOT na płytę PCB. 

  2. Podłącz kabel XpressNet i kabel micro USB.

  3. Pobierz archiwum z oprogramowaniem do aktualizacji i do modułu(Link na dole) i rozpakuj go w dowolnym miejscu

  4. Otwórz DfuSeDemo.exe i wybierz plik nowego oprogramowania przez "Choose".

  5. Wciśnij "Upgrate" i poczekaj chwile.  

Pliki:

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2019 by RailBOX Electronics.