Moduł sygnalizacji świetlnej

Moduł (dekoder akcesoriów) przeznaczony jest do kontrolowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z możliwością regulacji jasności świecenia LED oraz częstotliwości zmiany oświetlenia (interwał).

Sterowanie może odbywać się analogowo za pomocą przełączników lub cyfrowo za pomocą centralki DCC.

 

Opis wyjść:

  • “3,4,+”  - zewnętrzne przyciski do zmiany trybów sygnalizacji świetlnej (wł. / wył. - №3, dzień / noc - №4)

  • Potencjometry 1, 2 - regulacja jasności diod LED (№2), zmiana prędkości (interwał) (№1)

  • DCC – sygnał DCC z centralki – sterowanie DCC

  • PWR -  Zasilanie modułu. Może być realizowane za pomocą zewnętrznego zasilacza lub bezpośrednio z centralki DCC.

Specyfikacja elektryczna:

  • Zasilanie – PWR -  AC/DC 7-18V, min 1A

  • Sygnał DCC – z centralki, max. 20V AC/DC

  • Zasilanie diod LED – wyjścia O5-O11, napięcie wynosi: PWR  – 0,7V, max 0.15A

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2019 by RailBOX Electronics.