Sterownik – dekoder DCC obrotnicy wachlarzowej

Sterownik (dekoder akcesoriów) przeznaczony jest do sterowania serwem modelarskim
w obrotnicy wachlarzowej 3-pozycyjnej z możliwością regulacji pozycji i prędkości.

Opis wyjść:

 • 1 - serwo

 • 3,4,+ - zewnętrzny przełącznik 3 pozycyjny do sterowania analogowego

 • 2 potencjometry – . do ustawiania zakresu wychylenia i prędkości

 • DCC – wejście sygnału DCC z centralki

 • PWR – zasilanie (z zewnętrznego zasilacza lub centralki DCC).

 

Parametry elektryczne

 • PWR – zasilanie: AC/DC 7-18V, min. 1A

 • DCC – sygnał z magistrali DCC (centralki)

 • Serwo: 5V, max 1A

 • Facebook Basic Black
 • Twitter Basic Black
 • Black Instagram Icon

© 2019 by RailBOX Electronics.