Dekoder zajętości torów S88

Moduł przeznaczony do  uzyskania informacji zwrotnej  za pomocą emulatora Z-21 lub dowolnej centrali DCC 
obsługującej S88
Aby moduł zwrotny S88 działał, połącz go z emulatorem Z21 lub inną stacją poleceń obsługującą wejście S88-N. 
Można  podłączyć do 31 modułów w łańcuchu za pomocą połączenia INPUT (patrz rysunek poniżej). 
Do podłączenia dowolnego kabla Ethernet / LAN odpowiednie są wszystkie 8 przewodów RJ45.

If you are connecting module to Z21 emulator, you should enable S88 bus on it to get this module working. See Z21 emulator documentation for details

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2021 by RailBOX Electronics.