Dekoder dźwigu

Dekoder - sterownik przeznaczony do sterowania żurawiem za pomocą serwa modelarskiego
Sterownik obraca cyklicznie orczykiem serwa, do którego należy zamocować ramię żurawia.
Imituje to pracę żurawia przekręcając jego ramię.

Zastosowanie - np. dźwig do nawęglania parowozu, koparka itp.

Zasilanie - bezpośrednio z magistrali DCC (centralki lub torów)
Regulacja kąta obrotu, prędkości obrotu oraz opóźnienia - potencjometry.
Praca w trybie akcesoriów (zwrotnic)
Proste programowanie - dekoder "uczy się" adresu, na którym ma pracować

Wejście na dodatkowy wyłącznik, którym można wyłączyć dekoder zwykłym wyłącznikiem.

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2021 by RailBOX Electronics.