Moduł pulpitu sterującego

Moduł służy do „cyfryzacji” pulpitów analogowych. Umożliwia sterowanie dekoderami akcesoriów (dekodery zwrotnic, semaforów, itp.) za pomocą przycisków i przełączników analogowych wbudowanych w pulpit sterowniczy.

  • Facebook Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Black Instagram Icon

© 2021 by RailBOX Electronics.